Szukaj w tym blogu

Ładowanie...

poniedziałek, 29 kwietnia 2013

MODLITWY PO POLSKU 3

Ojcze nasz
Ojcze nasz, któryś jest w niebie. 
Swięć się Imię Twoje, przyjdz Królestwo Twoje. 
Bądz wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. 
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. 
I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy 
naszym winowajcom. 
I nie wódz nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.

Amen. 

Pozdrowienie  Anielskie
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. 
Błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Swięta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami 
grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. 
Amen
 


Skład  Apostolski Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba 
i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana 
naszego, który się począł z Ducha Swiętego, narodził sie 
z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, 
umarł i pogrzebion; zstąpił do Piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstal, 
wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego, 
stamtąd  przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha 
Swiętego, święty Kościół powszechny, Swiętych
Obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, 
żywot wieczny.  Amen.  


Anioł Pański
Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Swiętego:
Zdrowaś Maryjo.....
Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa 
Twego: Zdrowaś Maryjo.....

A słowo stało się Ciałem i mieszkało między nami:
Zdrowaś Maryjo.....

Módl się za nami Swięta Boża Rodzicielko. 
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.


Módlmy się: Łaskę Twoją prosimy Cię Panie 
racz wlać w serca nasze, abyśmy 
którzy za zwiastowaniem anielskim,
wcielenie Syna twego poznali.
Przez mękę jego i krzyż do chwały
zmartwychwstania byli doprowadzeni.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz